Castellano | Català

Projecte: crec en la rehabilitació eficient, construir un espai amb totes les necessitats del meu client, arribar a un projecte perdurable.

Obra: em proposo que oblidis que "estàs fent obres", essent el teu portaveu i únic interlocutor amb els industrials.